Kies een Categorie

Wetgeving xenon verlichting

Wilt u xenon installeren maar u twijffelt of dat wel "legaal" is in Nederland? Geen probleem, u kunt vanaf 1 april 2012 xenon installeren zonder verdere aanpassingen. Zoals de installatie van een koplamp reinigings installatie en hoogteregeling. U hoeft ook geen speciale code in de koplamp de hebben die aanduid dat uw koplamp wel of niet geschikt is voor xenonverlichting .

Houd er wel rekening mee dat er al sinds 1994 een EU maatregel is die voorschrijft dat fittingen met een H, of bijvoorbeel T aanduiding officieel niet voor gebruik op de openbare weg zijn.

Wat is wel belangrijk?

Het enige waar u zich druk om hoeft te maken is de afstelling van de koplampen. In de meeste gevallen hoeft u hier niets aan te wijzigen. Mocht u onverhoopt toch tegenliggers hinderen, dan kunt u uw koplampen iets naar beneden afstellen, of met het stelwieltje in de auto zelf of u kunt de koplamp zelf naar beneden stellen.

We leveren diverse kleuren xenonlampen, van de originele 4300K OEM kleur tot een gave 12000k violet kleur die we vaak in de tuningwereld zien opduiken

Voor auto's op belgisch kenteken gelden andere eissen.

Hieronder de uitgebreide omschrijving van de wetgeving:

APK Keuring vanaf 1 april 2012 (Nederland)

De keuringseisen (APK) dat voertuigen voorzien van dimlichten met gasontladingslampen (Xenon) en die verder in gebruik genomen zijn na 31 december 2006, moeten zijn voorzien van automatische hoogteregeling en een koplampreinigingsinstallatie, komen met ingang van 1 april 2012 te vervallen.

Deze 2 eisen komen vanaf dan te vervallen omdat ze niet langer meer actueel worden geacht, gezien de ontwikkelingen van gasontbrandingslampen (xenon) op de huidige markt. Door het vervallen van de eisen uit de Regeling Voertuigen, wordt dus voorkomen dat voertuigen onnodig aangepast zouden moeten worden.

Dit betekent dus voor menige automobilist dat bij het inbouwen danwel laten inbouwen van Xenon verlichting, onafhankelijk van de datum van ingebruikname van het voertuig en onafhankelijk van het aantal lumen geproduceerd,geen koplampreinigingsinstallatie en hoogteregeling meer ingebouwd hoeft te worden.

Een actueel en dus bijgewerkt overzicht van de APK regelgeving is terug te vinden via de Rijksdienst voor het Wegverkeer :

 

Let op : de bijgestelde regelgeving is pas zichtbaar vanaf de ingangsdatum 1 april 2012 !!

De aankondiging van de wijziging regelgeving in de Staatscourant ( nr. 19193, 28 oktober 2011 ) is hier ook voor u leesbaar www.officielebekendmakingen.nl

Voor u als automobilist van een soortgelijk voertuig betekent dit dat u vanaf deze datum dus ook de xenon verlichting uit ons assortiment eindelijk zonder extra bijkomende kosten in uw auto kunt aanbrengen danwel laten aanbrengen. Dit komt ieders veiligheid ten goede.

Motorfietsen

Motoren kennen géén wetgeving op verlichting, behalve dat de verlichting nooit hinderend mag zijn voor de overige weggebruikers. Wij adviseren deze groep dan ook de koplamp afstelling goed na te zien of deze door een erkende dealer of xenon inbouwstation te laten afstellen.

 

 

Wetsartikel:

Keuringseisen:

N en UUU onder 16 (wijziging van de artikelen 5.2.51, 5.3.51, 5.3a.51 en artikelen 116 en 118 van bijlage VIII van de Regeling voertuigen) Met deze wijzigingen worden een tweetal permanente eisen geschrapt die worden gesteld aan dimlichten met gasontladingsbronnen, omdat deze niet langer van toepassing zijn bij de typegoedkeuring. Punt 6.2.9 van VN/ECE-reglement nr. 48 bepaalt dat lichtbronnen die meer produceren dan 2.000 lumen moeten zijn voorzien van een koplampreinigingsinstallatie. In de permanente eisen was deze verplichting gekoppeld aan dimlichten met gasontladingslampen, die vrijwel altijd deze grens aan de lichtopbrengst bereikten. Er zijn nu echter voertuigen op de markt met gasontladingslichtbronnen welke minder produceren dan 2.000 lumen en derhalve geen koplampreinigingsinstallatie hoeven te hebben. De koppeling koplampreinigingsinstallatie – gasontladingslampen is niet langer actueel. Om die reden wordt artikel 116 van bijlage VIII uit de Regeling voertuigen geschrapt. Voorts worden inmiddels typen voertuigen die voorzien zijn van gasontladingsbronnen goedgekeurd zonder automatische hoogteverstelling voor zover deze dimlichten een lichtstroom van minder dan 2.000 lumen hebben. Om te voorkomen dat voertuigen die aan de toelatingseisen voldoen op grond van artikel 118 van bijlage VIII aangepast zouden moeten worden, wordt deze eis met betrekking tot een niveauregeling geschrapt uit de Regeling voertuigen.