Wat is een HID xenonlamp?

HID staat voor “high Intensive Discharge”, oftewel gasontlading onder hoge druk. Een HID xenonlamp is dus een gasontladingslamp waarbij xenon gebruikt word als het gas. HID is dus een kunstmatige lichtbron waarin licht wordt opegwekt doordat er elektrische stroom van wel 23.000 volt doorheen wordt gestuurd. Er zijn ook gasontladingslampen waarin andere edelgassen worden gebruikt maar die zijn niet geschikt om te gebruiken in een xenonkit.

Hoe werkt een HID xenonlamp?

Om een HID xenonlamp licht te laten geven is elektrische stroom nodig. Deze stroom wordt opgewekt door een ballast, ook wel een starter genoemd.

Het scheikundige proces dat volgt klinkt erg abracadabra, maar we leggen het toch even stap voor stap uit:

  • De in de lamp aanwezige vrije elektronen en ionen geleiden de stroom: er vindt een gasontlading plaats.
  • De vrije elektronen, die onder invloed van het aanwezige elektrische veld worden versneld, botsen met de atomen van het gas xenon en met de metaalatomen.
  • Bij deze botsing worden de elektronen, die zich in het hoogste energieniveau van het atoom bevinden naar een nog hoger energieniveau gebracht.
  • Zodra deze elektronen weer terugvallen naar het oorspronkelijk energieniveau wordt een foton, oftewel een elektromagnetische straling uitgezonden. Deze is soms in de vorm van zichtbaar licht, maar is vaak ook in de vorm van ultraviolette straling.
  • Deze ultraviolette straling wordt omgezet in zichtbaar licht door middel van fluorescerende stoffen, dat zich aan de binnenkant van de lamp bevindt.
Categories: Xenon verlichting